Надписване

За всички артикули изработваме полимерни надписи, по зададен от Вас текст, Вашето лого или по Ваш проект, които ще направят наградите Ви уникални. Надписите са цветни или монохромни и могат да се изработят върху златна или сребърна табелка или емблема.

Предлагаме и лазерно гравиране за кристалните плакети, някои модели пластини или директно върху дървени плакети, както и цветен лазерен печат за определени модели пластини. В тези случаи срока за изпълнение е от 3 до 5 работни дни.

Изработваме индивидуален проект за надписване или гравиране, обработваме лога и гербове срещу допълнително заплащане.

 

Цветен надпис на табелка
Цветен надпис на емблема
Монохромен надпис на табелка
Монохромен надпис на емблема
Лазерно гравиране
Лазерно гравиране
Лазерно гравиране
Затвори # #